About A Rob Hendriks Company

4YBUSINESS kiest het ongebruikelijke perspectief voor nieuwe inzichten.

4YBUSINESS gaat confronterende inzichten niet uit de weg. Zaken worden bij hun naam genoemd. Dit leidt tot scherpere probleem-analyses en dus betere oplossingen.

4YBUSINESS van formeel tot informeel. Alles is mogelijk maar altijd met respect voor medemens en omgeving.

4YBUSINESS is een continu lerend bedrijf.

4YBUSINESS streeft ernaar zich bij haar klanten zo snel mogelijk weer overbodig te maken.

4YBUSINESS streeft maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen na: een pure noodzaak voor de langere termijn.

4YBUSINESS vormt samenwerkingsverbanden met andere ondernemers. Hierdoor is een breder scala aan competentie voor haar klanten beschikbaar.

Home
About
Samenwerking
Contact